Sommarsamtal tisdag 6 augusti 2013 kl. 18.00

Nyinsatt programpunkt: Sommarsamtal med författare till två nyutkomna böcker. Tema: Att skildra en människa. Tisdag 6 augusti 2013 kl. 18.00. Plats: Stora gatan 9.

1.  Karin MoniéInte bara Walter Scott. Om Lars Arnell, landshövding, översättare, spelare.

2. Olof HirnMed bombsplitter i själen. Om en barndom

Två aktuella författare med anknytning till Norduppland presenteras. Deras just utkomna böcker reser frågan om hur man skildrar en människa och vilka olika val man gör som berättare av biografiskt stoff.

1. Litteraturvetaren Karin Moniés levnadsteckning av Lars Arnell, landshövding, officer, publicist, spelare, frimurare, översättare av sin tids populära skönlitteratur, reser spörsmål om vad man ö h. kan säga om en människas liv och insatser, när de ses utifrån.

Monié använder sig av sin huvudpersons egen korrespondens, av officiella handlingar, ett och annat samtida omdöme, men också av opera och romaner som berättar om speciella miljöer (t ex spelklubbar), där huvudpersonen uppehöll sig.

Arnells översättarverksamhet är ett märkligt inslag i en hög ämbetsmans och – spelares – motsägelsefulla liv. Moniés förra bok, en berättelse om Shakespeareöversättaren Carl August Hagbergs liv och gärning, blev väl mottagen. Den nya boken är också den en tids- och mentalitetsskildring av stort historiskt intresse. Titel: Inte bara Walter Scott. Lars Arnell- översättare, spelare, landshövding. (Atlantis 2013)

2. Olof Hirn, arkitekt och forskare inom byggnadshistoria och samhällsplanering, kom i samband med andra världskrigets slut som barn till Sverige. Hans nyutkomna självbiografiska barndomskildring med titeln “Med bombsplitter i själen” ger oss anledning att reflektera kring barndomsupplevelsernas betydelse för formandet av våra vuxenjag. Olof upplevde de allierades terrorbombningar över de tyska städerna och mötte som invandrarbarn i Sverige ofta dubbelmoraliska fördomar, som om små tyska barn skulle kunna ställas till svars för nazismens ogärningar. Boken är sprungen ur en stark känsla av nödvändighet. – Det är segraren som skriver historien och fäller domen över den besegrade, även över dennes barn, som inte kunnat välja sida. Olof Hirn har skrivit om arkitektur, kulturmiljöfrågor och byggenskap. “Med bombsplitter i själen” (OAH förlag 2013) kan man i Stig Dagermans efterföljd uppfatta som “ett barns memoarer”.

Birgitta Östlund

Det här inlägget postades i Evenemang, Nyheter, Sommarsamtal. Bokmärk permalänken.

Kommentera