Skrivarkurser

Kurser i skrivande, samtal om liv och diktning

Skrivarkurser 2017

  • Måndag-onsdag 24-26/7. Skrivarretreat
  • Fredag-söndag 6-8/10. Skrivartretreat: Din text = vår text

Utgångspunkt för skrivandet finns kanske i Stig Dagermans kända formulering i Ett barns memoarer (1948): ”Som barn är vi alla diktare men livet vänjer oss av med det”, i trötte August Strindbergs bekännelse i Ensam (1903): ”Jag lever oavbrutet alla de människors liv jag skildrar”, i Uppsalaprofessorn Gunnar Olssons förvånade konstaterande vid läsning av egen text: ”Of all my writings none has influenced me more” (Lines of power limits of Language, 1994). I ”kärleksromanen” Liknelseboken talar P.O. Enquist om att ”använda sig av inbillningskraftens jättemuskel” och utropar ”Man baxnar!” (när han inser vad det kan leda till!).

Vi närläser texter, som produceras, undersöker deras potential och söker att med uppmärksamhet och uppriktighet ta reda på hur de kan utvecklas …

Du ser nedan en tidig målning av Carl Larsson. Den heter Under tisteln och berättar vad vi bör göra: Uppmärksamt lyssna inåt och utåt – det av solen genomlysta örat hos pojken talar om det – betrakta och visa fram det som utmärker sig, lyser – vallmon under tisteln … som tycks överskugga allt …

Man kan ”läsa” bild och text på samma sätt – vilken ”berättelse” ser du i denna bild?
Vilken ”punkt” i bilden öppnar en berättelse? Och bildskaparens ”språk” och diktarens ”språk” – har de något gemensamt?

Kurs 1, 17-19 mars (fre-sön)

UnderTisteln

Tema: Bild och text tillsammans. (Kanske också för dig som är särskilt intresserad av bilder, t.ex. fotografiska.)

Det sedda och det skrivna är partitur, som måste tolkas/interpreteras. Det kallar vi Närläsning. Du väljer en bild, som du låter tala till dig och bli text. Du skriver en text i vilken bilder pulserar. När bild OCH text är i dialog uppstår en ny storhet som är MER än texten i sig och bilden för sig.

Kurs 2, 24-26 mars (fre-sön)

Tema: Hur blir det ”personliga” allmängiltigt berörande? Hur lämnar vi det självupptaget privata till förmån för det solidariskt medmänskliga? Hur kan min text bli sådan att den verkligen når fram till ”den andre”, min jämlike, lik/olik mig? Särskild gäst: Sven Wollter, som i sena år debuterat som skönlitterär författare och som i ett långt skådespelarliv oavbrutet ställts inför uppgiften att ge trovärdig ”gestalt” åt det mångsidigt mänskliga. Vi får möta Sven dels i en större grupp (lördag kl. 13.00), där han berättar om sitt författarskap, dels i vår lilla skrivargrupp, där utrymme ges för ett personligt tankeutbyte (kl.15.00 lördag). Läs som förberedelse Svens bok Hon han och döden (Ordfront förlag). Boken kan också köpas hos oss i Lövstabruk.

Praktiskt

Anmälan sker till handledaren Birgitta Östlund Weissglas, birgitta.ow@gmail.com, tel: 0294-311 29 eller 0730466985.

Anmäl deltagande snarast, senast 1/3!

För båda kurserna gäller:

Start: fredag 17.00 (Stora gatan 9B), avslutning: söndag 14.00.

Rum finns på Wärdshuset Leufsta (jag bokar), där vi också intar två luncher och en middag. Kostnad: För rum 360:-/natt (generöst vandrarhemspris, ingen service), måltid: 95:-/st. (Meddela om du är intolerant mot någon sorts mat; vi prioriterar vegetariskt till alla), betalas direkt till Wärdshuset vid avresa. I vår kurslokal serveras fredagssoppa, frukost (2 ggr), kaffe/thé till ett självkostnadspris på 350:-/person som betalas till bg 5420-4375 (Birgitta Östlund).

Särskild entréavgift (100:-) till mötet med Sven Wollter betalas tillsammans med de 350:-. En kursavgift på kr 750:-, som inkluderar kostn. f. papper, kopiering, tillgång till ett par datorer, wifi – men ta med din egen bärbara! – erläggs till Studiefrämjandet, när faktura kommit.

Välkommen!
Gittan (Birgitta Östlund Weissglas)

Lämna ett svar