Sommarsamtal

Sommarsamtal 2017

Tisdag 27/6 18.00. Sommarsamtal 1
Antje Jackelén, vetenskapshistoriker, teolog: ”Bortom karikatyrerna – om behovet av ett fungerande samspel mellan tro och vetenskap.” Galleri 9

Tisdag 4/7 18.00. Sommarsamtal 2
Daniel Gillblad, dataforskare, KTH: ”Artificiell Intelligens: Människa maskin moral”. Vi står inför en ny tidsålder, där AI kanske gör Homo Sapiens till Homo Deus – men vill vi det? D.G.:s forskning pågår vid randen av framtiden, som den redan formar.

Tisdag 11/7 18.00. Sommarsamtal 3
Ingemar Ernberg, genetiker, cancerforskare, läkare, folkbildare och en återkommande kär samtalsgäst. ”Akademiskt ledarskap i kunskapens gräns- land” är I.E.:s tema. Exemplifiering: cancerforskning vid frontlinjen.Vetenskaplig kunskapsproduktion är nödvändig och skall ha stark legitimitet. Dess villkor angår därför oss alla.

Tisdag 18/7 18.00. Sommarsamtal 4
Per Svensson, författare, historiker, ”Frihet, jämlikhet, reformation, 500 år med Martin Luther” är titeln på P.S.’ viktiga bok, som detta jubileumsår är ett betydelsefullt bidrag till förståelsen av vår självbild och vår syn på Sverige som påstått sekulariserat land. – Put the blame on M.L.? Nej, så enkelt är det inte.

Tisdag 25/7 18.00. Sommarsamtal 5
Stewe Claesons författarskap vittnar om integritet och oavbruten strävan att gestalta hur våra liv formas i mötet mellan idé och politisk-social verklighet. S.C. har verkat som lärare i ”Litterär gestaltning” vid Göteborgs universitet och som folkhögskolerektor. Stewes insatser som förmedlare av samtida USA-poesi är hyllade. Han tror – liksom vi i Lövstabruks kulturförening/Counterpoint – på det öppna samtalet som bästa verktyg för ökad kunskap.

Tisdag 1/8 18.00. Sommarsamtal 6
Ulf Danielsson, teoretisk fysiker och lysande essäist. Hans senaste bok har titeln ”Vårt klot så ynkligt litet” och inspirerar till besinning. Sina tankar om forskningens och universitetens frihet, som han dryftat i en rad sammanhang, är nödvändiga i en tid av populism och faktaresistens.

Tisdag 8/8 18.00. Sommarsamtal 7
Sebastian Johans, konstvetare, konstkritiker: ”Konst utomhus-offentlig konst-minnesmärken”. Varför orsakar sådant ofta förtret, ilska, satirisk motattack (t.ex. blöjor på änglaskulpturer)? Programmet är Kulturföreningens bidrag till Vallonbruksveckan.

Lördag 12/8 14.00. Sommarsamtal 8. OBS DAG OCH TID!
Möte med Anders Kompass, f.d. FN-diplomat, nu vid UD. Hur har vi det med civilkuraget? Ta ställning? Mod eller ”bara” göra sitt jobb? Om att lyda sitt samvete. A.K. vet vad det kan leda till.

En kommentar till Sommarsamtal

  1. Pingback: Interesting seminar about knowledge and academic leadership – Jonas Moll

Lämna ett svar