Konsert och sommarsamtal lördag 13 augusti 2011

Lördagen den 13 augusti blir det utomhuskonsert med elektronmusik kl. 14.00. samt föreläsning/sommarsamtal kring solsystemet kl. 17.00 i kulturföreningens lokal, Stora gatan 9.

Professor Gösta Gahm (astronom, Sthlms universitet) och docent Nils Brenning (plasmafysiker, KTH) berättar om nya upptäckter rörande vårt planetsystem samt om projektet Sweden Solar System (SSS). Sammankomsten syftar dessutom till information och samråd om utformning och eventuell placering av den installation som föreslagits och som kommer att skapas av Forsmarks kraftverks experimentverkstad. Installationen skulle representera planeten Uranus samt Olbers komet i SSS. Frågan vi söker svar på är: Om installationen får göras, var kan den då bäst placeras, så att intressenter, som har att vaka över kulturmiljön i Lövstabruk, kan ge sitt godkännande?

Lövstabruk skulle sålunda kunna få ett minnesmärke som anknyter till brukens historiska roll inom spjutspetsteknologi och naturvetenskap och samtidigt pekar framåt. Det är ju ingen tillfällighet att planeten Uranus namn aktualiseras i vår bygd – en omständighet, som erinrar om en av våra mest aktuella och kontroversiella vetenskapliga tillämpningsfrågor, nämligen den som rör framtidens energiförsörjning. Installationen kan kompletteras med informationsmaterial i astronomi/kosmologi och därmed anknyta till och öka, inte minst unga, människors intresse för naturvetenskap, främst fysik, matematik och astronomi. Men ingenting hindrar att stoff som har att göra med biologi och livsvetenskaperna o.a. också relateras till installationen.

Sammanfattande projektbeskrivning
Sweden Solar System (SSS), som utformats av professor Gösta Gahm och docent Nils Brenning, är världens till utsträckning största modell av vårt planetsystem, där Globen i Stockholm representerar solen. Planeterna skalas i storlek och avstånd relativt Globen och radas upp norrut. Skalan är 1:20 miljoner. För närvarande ingår ett tjugotal planeter, asteroider och kometer.

Merkurius och Venus ”kretsar” i Stockholms innerstad som konstnärligt utformade modeller. Systemet täcker hela Sverige från kometen Swifft-Tuttle i Blekinge till stationer i Luleå och Kiruna. Det har sagts, att planeten Saturnus kan anges som skulptural installation i Uppsala på Dragarbrunnstorget och månen Titan finns redan nu etablerad på Celsiustorget. Uranus har varit angiven i Furuvik men installationen har vandaliserats.

Planeten Uranus och Olbers komet hamnar på sitt medelavstånd i skalan SSS i Lövstabruk och kan anges på en plats, som behöver godkännas av de myndigheter/instanser, som vakar över brukets kulturhistoriska värden, dvs. Landsantikvarien, länsstyrelsens i Uppsala kulturmiljöenhet och Statens fastighetsverk. Det bör också finnas acceptans hos lokalbefolkningen.

Uranus är den sjunde planeten från solen. Namnet är den latinska formen av gudanamnet Uranos (Ουρανός) = himmel. Den är en av solsystemets fyra jätteplaneter – Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus – och av ungefär samma storlek som Neptunus. Diametern är ca 50 000 km (4 gånger så stor som Jordens) och massan 14,5 gånger Jordens. Rotationsaxeln lutar 98 grader. Det betyder att den ”rullar” genom rymden på sin bana runt solen. Det tar 84 år för Uranus att fullborda ett varv runt solen.

Olbers komet vänder nära jordens bana på sin färd runt solen, ett varv på 70 år. Kometen upptäcktes 1815 av den tyske läkaren och filosofen Heinrich Wilhelm Olbers. Hans namn är också förknippat med en paradox inom den tidiga kosmologin, nämligen frågan ”varför är det mörkt om natten”. Olbers visade, att om universum är oändligt stort, så kommer vi i alla riktningar alltid se ljuset från en stjärna. I så fall måste hela natthimlen vara fylld av ljus.

Det här inlägget postades i Konserter, Sommarsamtal. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar